دانلود پیام رسان نگارش 2.9.19
دانلود پیام رسان نسخه کلاینت نگارش 2.9.19

دانلود مدیریت بیمه نگارش 2.4.9
دانلود مدیریت بیمه نسخه کلاینت نگارش 2.4.9

دانلود تاکسی سرویس متنا نگارش 2.7.13
دانلود تاکسی سرویس متنا نسخه کلاینت نگارش 2.7.13

دانلود مدیریت اقساط متنا نگارش 2.1.11
دانلود مدیریت اقساط متنا نسخه کلاینت نگارش 2.1.11

مدیریت کامپیوتر از راه دور

در صورتی که برنامه از قبل روی سیستم شما نصب بوده ، آنرا حذف نمایید و نگارش جدید را دانلود کنید و نصب نمایید

در ضمن با حذف نگارش قبلی و نصب نگارش جدید هیچ مشکلی برای داده های شما پیش نمی آید

در صورتی که می خواهید ویندوز خود را عوض کنید. قبل از آن از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید

برای تهیه نسخه پشتیبان از منو "پشتیبان گیری و باز یابی" زیر منو "پشتیبان گیری از اطلاعات" را انتخاب کنید

بعد از نصب ویندوز ،حتما برنامه را باید از روی سی دی که در اختیار شما قرار گرفته نصب نمایید. تا قبل از آن پیش نیاز های برنامه نصب شوند


آدرس : کرمان-بلوار قدس -بلوار ترمینال-فروشگاه بزرگ معلم-غرفه(26) متنا

تلفن : ۰۳۴-۳۲۵۳۴۰۷۲,۳۲۵۳۴۰۷۱,۳۲۵۲۹۱۳۶,۳۲۱۵۰۵۹۵

نمابر : ۰۳۴-۳۲۵۳۵۱۰۳

همراه : ۰۹۱۳۱۹۷۴۸۱۸

تلگرام : ۰۹۳۶۳۵۳۹۰۷۴

پیام کوتاه : ۰۹۳۶۳۵۳۹۰۷۴,۱۰۰۰۳۴۱۲۵۲۹۱۳۶

Email : Support@matna.net